restoilluminati.pl otwiera przed Tobą świat pełen niesamowitych możliwości

Napisz do nas i przedstaw się

Komornik sądowy w Warszawie w dzielnicy Wola – jego obowiązki

Oliwier Kowalski 2023-09-13 0 komentarzy
Komornik sądowy w Warszawie w dzielnicy Wola – jego obowiązki

W ramach odzyskania części lub całości długu komornik może zajmować i sprzedawać własności dłużnika, a także zajmować jego dochody oraz rachunki bankowe. Niekiedy dłużnik jest zobowiązany do realizacji świadczeń niepieniężnych, czyli na przykład oddania określonych ruchomości.

Jak poszkodowany może zacząć współpracować z komornikiem?

Wierzycielowi przysługuje prawo wyboru komornika, który na jego wniosek wszczyna postępowanie egzekucyjne. Osoba ubiegająca się o odzyskanie długu powinna zatem zacząć od wypełnienia wniosku wraz ze wskazaniem świadczenia oraz przedmiotu egzekucji. Komornik sądowy w Warszawie -Woli wymaga złożenia określonego pisma, którego wzór znajduje się na stronie internetowej komornikmn.pl. Poza tym wierzyciel musi dostarczyć oryginalny dokument poświadczający otrzymany tytuł wykonawczy, czyli na przykład orzeczenie sądu, akt wystawiony przez notariusza lub inne dokument, który został oznaczony klauzulą wykonalności. Warto dodać, że komornik pracujący w rejonie warszawskiej Woli zajmuje się również obsługą osób zamieszkujących inne dzielnice stolicy, w tym Bemowo, Śródmieście, a także Żoliborz. Przyjmuje sprawy dotyczące egzekucji świadczeń pieniężnych, a także o wykonywanie zabezpieczenia świadczeń pieniężnych na terenie całej apelacji warszawskiej. Pozostałe typy egzekucji ograniczają się do dzielnic Wola i Bemowo, na obszarze których funkcjonariusz podejmuje się wykonywania takich zadań jak sporządzanie spisu inwentarzu po zmarłym oraz doręczanie korespondencji.

Zostaw komentarz