restoilluminati.pl otwiera przed Tobą świat pełen niesamowitych możliwości

Napisz do nas i przedstaw się

Komornik sądowy Góra Kalwaria

Matylda Ostrowska 2021-05-25 0 komentarzy
Komornik sądowy Góra Kalwaria

Wykwalifikowany komornik przyjmuje klientów z okręgu swojej apelacji, szczególną uwagę zwracając na to, by były to osoby z konkretnego obszaru. W ramach wyjątków określonych w ustawie komornik w Górze Kalwariimoże również przyjmować klientów spoza apelacji.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Gładzik najczęściej zajmuje się wnioskami o egzekucję podstawową. W swojej pracy korzysta z nowoczesnych systemów informatycznych, dzięki czemu wszystko odbywa się sprawniej. Zajmuje się w codziennej pracy roszczeniami pieniężnymi oraz niepieniężnymi. W trakcie egzekucji komorniczej pozostaje w stałym kontakcie z wierzycielami, dlatego czują się oni spokojniejsi o to, że ich sprawy zostaną dobrze rozwiązane. Jak najszybciej ekspert podejmuje kontakt z dłużnikiem. W tym celu wykorzystuje dostępne dane osobowe oraz informacje od wierzyciela. Postępowanie zaczyna  zawsze od polubownych działań. Wystosowuje pisma w imieniu klienta kancelarii komorniczej, zwracając uwagę na ich odpowiednią formę i zgodność z zapisami prawa.

W ramach apelacji warszawskiej komornik zajmuje się sprawami:

  • o egzekucję ruchomości,
  • o egzekucję nieruchomości,
  • o sprawy indywidualne, ściśle dookreślone w toku sprawy.

Konkretna procedura odbywa się etapowo. Są to etapy wyznaczone przez komornika, bazujące na podstawowych przepisach prawnych. O tym, kiedy jaki etap zostanie zrealizowany, ekspert informuje zainteresowane strony z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli w trakcie rozwiązywania sprawy pojawiają się dodatkowe okoliczności, są na bieżąco interpretowane.

Zostaw komentarz