restoilluminati.pl otwiera przed Tobą świat pełen niesamowitych możliwości

Napisz do nas i przedstaw się

W jaki sposób oznakować substancje niebezpieczne

Eryk Kamiński 2018-12-26 0 komentarzy
Wpis

Wszystkie oznaczenia wchodzące w skład oferty sklepu BHPEX Zielona Góra wykonane są z uwzględnieniem wytycznych Global Harmonised System - Globalnie Ujednoliconego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania. Jest to system, który zawiera ujednolicone kryteria na oznakowanie substancji niebezpiecznych i jest respektowany na całym świecie. Sam obowiązek oznakowania opiera się o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.05.2012 i jest absolutnie obligatoryjne dla wszystkich podmiotów. Oznakowanie dostępne na stronie bhpex.pl oprócz spełniania wszelkich kryteriów dotyczących samych piktogramów odznacza się również wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów. Znaki dzielą się na takie kategorie, jak:

  • substancje chemiczne - służą do znakowania opakowań zawierających niebezpieczne substancje i mieszaniny chemiczne,
  • znaki biologiczne - oznaczają szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy, 
  • tablice ADR, RID - odnoszą się do transportu drogowego i kolejowego niebezpiecznych materiałów,
  • oznakowanie azbestu - powstały w odpowiedzi na wymogi Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia Państw członkowskich we wprowadzaniu do obrotu i stosowania preparatów tego typu,
  • tablice stref zagrożenia wybuchem - wykonane na podstawie Polskiej Normy PN-EN 1127-1:2011,
  • znaki CLP GHS REACH - piktogramy przystosowane do wymagań REACH wprowadzonych na podstawie rozporządzenia Classification-Labelling-Packaging (CLP); rozporządzenie wprowadziło na terenie całej UE nowy system oznakowania chemikaliów zgodny z GHS.

Zostaw komentarz